Natuurfoto’s

 

Natuurfoto´s

 Omdat foto’s maken ook een hobby van me is, wil ik hier wat mooie (natuur) foto’s plaatsen. Veel kijkgenoegen. 

 

zie ook mijn andere site www.doelhof.wordpress.com 

klucht Patrijzen

 

 

Ree kalveren

moervos met jong

 

 

Grotebonte specht  (mannetje)

 

vrouwtje

 

Reebok

Reekalf

Reegeit

Flamingo´s

Blauwborst

Bontevliegvanger

 

Zwarte Ibis

 

 

 

 

en wie is er het haasje

 

Goudhaantje

Ouessant schaapjes

Steenuiltje

Groene Specht 

Edelhert

 

 

 

 

 

 

Kuifzaagbek (Kokarde zaagbek)

 

IJsvogel

Wulp

Reebok

Purperreiger

Berg eenden

Vlaamse Gaai

Pinksterbloem

Ree bok

Zilvermeeuw

witte kwikstaart

Kemphaan

Fuut

Kuifeend man

Kuifeend vrouw

Gele Kwikstaart

Groene Specht

Tjiftajf

Kiekendief

Groene Specht

Lepelaar

Witte Kwikstaart

Rietgors

Buizerd

Ekster

Tjiftjaf

Brandgans

Pimpelmees

Huismus

Koolmees

 

 

Dodaars

 

 

Goudhaantje

Rotgans

 

Kolgans

 

 

 

Zeelandbrug

 

vallende waterdruppels

 

 

Bergeend – Grauwe Gans – Slobeend – Wintertaling

 

 

Roodborstje

 

Loods boten op de westerschelde (wind kracht 6)

 

Tanker op de Noordzee

 

 

 

 

 

 

 

Steenuil

 

koppel Fazanten

Steenuil

 

 

Torenvalk met prooi

 

 

 

Spreeuw

Pimpelmees

Damherten

 

 

 

 

 

 

 

 

Torenvalk

Schotse hooglander

Damhert kalf

spin

Dodaars

Tapuit

 

Boerenzwaluw

 

Patrijs

Ree geit

Ree kalf

Das

Vos

Beekjuffer

Zwarte Roodstaart

Waterspreeuw

Zwartkop vrouw ^ man ┌

Pimpelmees

 

ijsvogel

 

zwarte Specht

 

 

 

Kolibrievlinder

 

 

 

 

 

 

kleine vuurvlinder

 

Even onder mijn kin krabben

 

 

 

 

 

 

Rups sint-Jacobsvlinder

jonge Damhert bok

 

 

Galloway rund

juv. Gele kwikstaart

 

Spin die een vlieg op eet

 

 

 

Bergeendje

 

Roodborsttapuit

 

Bergeendjes

 

 

Buizerd

 

 

 

 

 

Torenvalk

 

 

Huiszwaluw

 

jonge buizerds

grote bonte specht

viervlek libelle

Keizer libelle +coccon

Kokmeeuw

Kluut

 

Blauwe Reiger

kleine Karekiet

Fazant

 

 

 

Kleine Karekiet

 

 

Gele Kwikstaart

 

Patrijs

visdief

kievit

koppel Rietgors

Tureluur

 

Grutto

Grutto’s

 

Blauwe Reiger + Grutto

 

 

 

 

Kiekendief

Koekoek

 

Grasmus

Roodborsttapuit boven mannetje onder vrouwtje

 

Vrouwtjes Grutto

Mannetjes Putter

Wilde Eend

 

 

Jonge Merel

 

 

 

Beflijster

Boomkruiper

Heggemus

Kluten

Graspieper

Tjif Tjaf

6-4-2015 rode-(bloedmaan)

bergeend

ouessant lam

Meerkoeten

grauwe gans

kauw

 

Boksende Hazen

Canadese Gans

 

Roerdomp

 

Torenvalk

 

Boomleeuwerik

lepelaars

 

Blauwe Reiger

 

 

 

 

Fuut

Knobbel Zwaan

Zwarte Zwaan

weerspiegeling

kramsvogel

Vink

 

Merel

spinnenweb rond grashalm

 

 

Damhert

Burlend Edel Hert

 

uitsluipen van een libelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atalanta

 

Hagedoorn vlinder

Dag pauwoog

nacht pauwoog

Lepelaars

 

 

 

 

 

 

 

Onze Ouessant schaapjes

 

Julius vd Bonge

Bronst op de veluwe

 

 

 

Roerdomp

Velduil boven de Westerschelde.

  

 Het is maar waar je op scherp stelt

De eerste Ouessant lammetjes zijn weer geboren

 

 

 

 

 

Een spinnen nest

kleine ratelaar

Tweespan voor de onkruid eg 

een roos bij nacht

ontwikkeling van een bereklauw

 

vrouwtjes grote keizerlibel

zomer   winter

 

 

Purper Reiger

purper reigers

Boerezwaluw

mannetjes Grote keizerlibel

sint-jansvlinder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parende Keizer libelle

Een driespan trekpaarden voor de ploeg.

Spinnenweb in de mist.

 

ijskristallen in een sneeuwvlok

Cocon van een libelle