Natuurfoto’s

 

Natuurfoto´s

 Omdat foto’s maken ook een hobby van me is, wil ik hier wat mooie (natuur) foto’s plaatsen. Veel kijkgenoegen. 

 

zie ook mijn andere site www.doelhof.wordpress.com 

 

 

Ree kalveren

 

 

 

 

Reebok

Reekalf

Flamingo´s

Blauwborst

 

Zwarte Ibis

 

 

 

en wie is er het haasje

 

Goudhaantje

 

 

 

 

 

 

Ouessant schaapjes

 

 

Steenuiltje

Groene Specht 

Edelhert

 

 

Kuifzaagbek (Kokarde zaagbek)

 

IJsvogel

 

Reebok

 

Purperreiger

Berg eenden

Ree bok

 

Groene Specht

 

Goudhaantje

Zeelandbrug

Tanker op de Noordzee

 

Steenuil

 

 

 

 

 

Patrijs

Ree geit

Ree kalf

Das

Vos

Beekjuffer

 

 

 

 

zwarte Specht

Kolibrievlinder

 

Even onder mijn kin krabben

jonge Damhert bok

 

Galloway rund

Bergeendjes

 

 

Torenvalk

jonge buizerds

Kleine Karekiet

 

Gele Kwikstaart

visdief

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekendief

Koekoek

 

Roodborsttapuit 

 

 

 

Beflijster

 

Meerkoeten

Boksende Hazen

 

 

Roerdomp

 

 

Torenvalk

Blauwe Reiger

 

Knobbel Zwaan

Zwarte Zwaan

kramsvogel

 

 

spinnenweb rond grashalm

 

 

Damhert

Burlend Edel Hert

 

 

Atalanta

 

 

nacht pauwoog

 

Onze Ouessant schaapjes

 

 

 

 

Julius vd Bonge

 

 

 

 

 

 

 

Roerdomp

 

Velduil boven de Westerschelde.

  

 Het is maar waar je op scherp stelt

De eerste Ouessant lammetjes zijn weer geboren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een driespan trekpaarden voor de ploeg.