Natuurfoto's


Natuurfoto´s

 Omdat foto's maken ook een hobby van me is, wil ik hier wat mooie (natuur) foto's plaatsen. Veel kijkgenoegen.  

 

zie ook mijn andere site www.doelhof.wordpress.com klucht Patrijzen

 


Ree kalveren

moervos met jong


 

Grotebonte specht  (mannetje)


vrouwtje


Reebok

Reekalf

Reegeit

Flamingo´s

Blauwborst

Bontevliegvanger


Zwarte Ibis

 
en wie is er het haasje


Goudhaantje

Ouessant schaapjes

Steenuiltje

Groene Specht 

Edelhert


  


Kuifzaagbek (Kokarde zaagbek)

 

IJsvogel

Wulp

Reebok

Purperreiger

Berg eenden

Vlaamse Gaai

Pinksterbloem

Ree bok

Zilvermeeuw

witte kwikstaart

Kemphaan

Fuut

Kuifeend man

Kuifeend vrouw

Gele Kwikstaart

Groene Specht

Tjiftajf

Kiekendief

Groene Specht

Lepelaar

Witte Kwikstaart

Rietgors

Buizerd

Ekster

Tjiftjaf

Brandgans

Pimpelmees

Huismus

KoolmeesDodaarsGoudhaantje

Rotgans


Kolgans
Zeelandbrug


vallende waterdruppelsBergeend - Grauwe Gans - Slobeend - Wintertaling

 


Roodborstje

 

Loods boten op de westerschelde (wind kracht 6)


Tanker op de Noordzee
Steenuil


koppel Fazanten

SteenuilTorenvalk met prooi

 Spreeuw

Pimpelmees

Damherten

 

 
Torenvalk

Schotse hooglander

Damhert kalf

spin

Dodaars

Tapuit


Boerenzwaluw


Patrijs

Ree geit

Ree kalf

Das

Vos

Beekjuffer

Zwarte Roodstaart

Waterspreeuw

Zwartkop vrouw ^ man ┌

Pimpelmees


ijsvogel


zwarte Specht
Kolibrievlinderkleine vuurvlinder


Even onder mijn kin krabbenRups sint-Jacobsvlinder

jonge Damhert bokGalloway rund

juv. Gele kwikstaart


Spin die een vlieg op eet
Bergeendje


Roodborsttapuit


Bergeendjes


 


Buizerd


TorenvalkHuiszwaluw


jonge buizerds

grote bonte specht

viervlek libelle

Keizer libelle +coccon

Kokmeeuw

Kluut


Blauwe Reiger

kleine Karekiet

Fazant
Kleine KarekietGele Kwikstaart


Patrijs

visdief

kievit

koppel Rietgors

Tureluur


Grutto

Grutto's


Blauwe Reiger + Grutto

 
Kiekendief

Koekoek

 

Grasmus

Roodborsttapuit boven mannetje onder vrouwtje


Vrouwtjes Grutto

Mannetjes Putter

Wilde Eend
Jonge Merel
Beflijster

Boomkruiper

Heggemus

Kluten

Graspieper

Tjif Tjaf

6-4-2015 rode-(bloedmaan)

bergeend

ouessant lam

Meerkoeten

grauwe gans

kauw

 

Boksende Hazen

Canadese Gans

 

Roerdomp


Torenvalk


Boomleeuwerik

lepelaars


Blauwe Reiger

Fuut

Knobbel Zwaan

Zwarte Zwaan

weerspiegeling

kramsvogel

Vink


Merel

spinnenweb rond grashalmDamhert

Burlend Edel Hert


uitsluipen van een libelle

Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot ...
 

Atalanta

 

Hagedoorn vlinder

Dag pauwoog

nacht pauwoog

Lepelaars

 


Onze Ouessant schaapjes


Julius vd Bonge

Bronst op de veluwe

 

 


Roerdomp

Velduil boven de Westerschelde.

  

 Het is maar waar je op scherp stelt

De eerste Ouessant lammetjes zijn weer geboren
Een spinnen nest

kleine ratelaar

Tweespan voor de onkruid eg 

een roos bij nacht

ontwikkeling van een bereklauw


vrouwtjes grote keizerlibel

zomer   winterPurper Reiger

purper reigers

Boerezwaluw

mannetjes Grote keizerlibel

sint-jansvlinder

parende Keizer libelle

Een driespan trekpaarden voor de ploeg.

Spinnenweb in de mist. 


ijskristallen in een sneeuwvlok

Cocon van een libelle